Charakterystyka Elewatora w Drawsku Pomorskim
ul. Jana III Sobieskiego 1a, 78-500 Drawsko Pomorskie


- Pojemność magazynów ok. 14.5 tyś.
9 520 ton - 56 silosów o pojemności 170 ton każdy
5 000 ton - 2 magazyny płaskie o pojemności 2500 ton każdy

- Wialnia
Wialnia techniczna WCZ 1940 o wydajności 60 t/h
Wialnia GWL "KAMAS" o wydajności 125 t/h

-Samochodowy kosz przyjęciowy z wywrotnicą samochodową o wydajności 100 t/h
Transport pionowy- 11 podnośników (kubełków) o wydajności 100 t/h
Transport poziomy - 24 przenośniki łańcuchowe o wydajności 100 t/h

- Urządzenia do ważenia zboża
- Waga samochodowa mechaniczna - hybrydowa 50 t

- Suszarnia typu DSP 32 o wydajności 32 t/h

- Wyposażenie w termometry do kontroli temperatury w silosach

- Laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż stosowanych zarówno w Polsce jak i UE