Charakterystyka elewatora w Łobzie
ul. Drawska 6, 70-350 Łobez


- Pojemność magazynowa 50 000 ton (45 silosów po 1000 ton i 20 silosów po 250 ton)

- Urządzenia do ważenia zboża:
Waga samochodowa mechaniczna- hybrydowa 50 t
Waga automatyczna CHRONOS o wydajności 40 t/h

- Transport samochodowy – 1000 ton/dobę

- Samochodowe kosze wyładunkowe o łącznej wydajności 120 t/h - (4 sztuki)

- Laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż i rzepaku stosowanych zarówno w Polsce jaki UE

- Wialnia
Mechaniczne typu „KAMAS” o wydajności 60 t/h - sztuk 6
Mechaniczna typu PETKUS k 545 o wydajności 40 t/h – sztuk 1
Tryjery KT – 800 o wydajności 20 t/h - sztuk 2

- System zdalnego pomiaru temperatury w komorach