Charakterystyka elewatora w Stargardzie Szczecińskim
ul. Okrzei 17, 73-110 Stargard Szczecinski


- Pojemność magazynowa 25 000 ton Składa się z:
12 komór żelbetowych, monologicznych o pojemności 1260 tony każda
2 komór o pojemności 1240 tony każda
8 gwiazdek po 300 tony każda w układzie 3 x 5 komór

- Waga samochodowa 50 ton.

- Kosze samochodowe wyposażone są w wywrotnice hydrauliczne.

- Laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż stosowanych zarówno w Polsce jaki UE