Charakterystyka elewatora w Świebodzinie
ul. Skrajna 53, 66-200 Świebodzin


- Pojemność magazynowa 50 000 ton (45 silosów po 1000 ton i 20 silosów po 250 ton)

- Urządzenia do ważenia zboża
- Waga samochodowa mechaniczna- hybrydowa 50 t

- Transport samochodowy - 300ton/godz.

- Samochodowe wydajność 1200t/dobe

- Laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż stosowanych zarówno w Polsce jaki UE

- System zdalnego pomiaru temperatury w komorach na nowej części elewatora

- Wialnia mechaniczna WL(polska) wydajność 100 t/h - sztuk 2