Charakterystyka elewatora we Włocławku
ul. Płocka 89, 87-800 Włocławek


- Pojemność magazynowa 21 000 ton (70 silosów po 270 ton i 20 silosów po 105 ton)

- Wialnia mechaniczna WL (Polska) wydajność 100 t/h - sztuk 2

- Suszarnia typu: M-820 wyd.20 t/h oraz "KAMAS" wyd. 50 t/h

- Waga samochodowa mechaniczna- hybrydowa 50 t

- Samochodowe kosze za- lub wyładunkowe wydajność 100 t/h

- Laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż stosowanych zarówno w Polsce jaki UE