B³¹d (Twoja przegl¹darka nie obs³uguje obiektów Flash).

EnglishEnglish
Hassan Al-Zubaidi
Prezes zarz¹du
1995 - 2013

Haydar AlZubaidi
Prezes zarz¹du
Izabela Al-Zubaidi
Wiceprezes zarz¹du


Dariusz Lasota
Dyrektor ds. ekonomicznych

Zbigniew Miko³ajski
Dyrektor Elewatora w Drawsku Pom. i £obzie

Grzegorz Taront
Dyrektor Elewatora w Œwiebodzinie

Finanse i Ksiźgowoœę
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewscy i Wspólnicy - AUDYT sp zo.o.