Charakterystyka magazynów w Drawsku Pomorskim
ul. Słoneczna 5, 78-500 Drawsko Pomorskie


- 4 magazyny o łącznej pojemności 19 480 ton

- Wialnia
Wialnia techniczna WCZ 1940 o wydajności 60 t/h
Wialnia GWL "KAMAS" o wydajności 125 t/h

- Urządzenia do ważenia zboża
- Waga samochodowa mechaniczna - hybrydowa 50 t

- Zdolność czyszczenia: 60 t/h

- Samochodowy kosz przejęciowy z wywrotnic o wydajności 25 t/h

- Laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż stosowanych zarówno w Polsce jak i UE