Charakterystyka magazynu w Szczecinku
ul. Armii Krajowej 69 78-400 Szczecinek


- Magazyn zbożowy pojemności około 5 000 ton

- Waga samochodowa - 50 ton

- Kosz zasypowy - 20 ton/h

- Czyszczalnia szt. 2 typu SW 225 - wydajność 30 ton/h